Server České hory


Historie Krkonoš


Krkonoše byly v pravěku a středověku téměř neosídlené. Skoro celé pohoří a část podhůří bylo pokryto neprostupnými hvozdy, které tvořily až do středověku přirozenou ochranu Čech před invazemi ze severu. Přesto však kolem toků větších řek údolními nivami vedly stezky spojující Čechy a Slezsko.

První zmínky o kolonizaci podhůří jsou známy z poloviny 13. století, jednalo se pravděpodobně o slovanské osídlení. Později pak přišla druhá kolonizační vlna německého obyvatelstva, které se usazovalo v 2. polovině 13. století hlavně v blízkosti řek Úpy a Labe. Tak začala v podhůří vznikat střediska městského typu, např. města Hostinné a Trutnov. Ve 14. století nastal zlom, když se Slezsko stalo součástí Koruny české a pohraniční lesy ztratily svůj strategický význam. Nastal větší přísun kolonistů, kácely se lesy a zakládaly pastviny a pole.

Dům Kryštofa z Gendorfu z 16. století ve Vrchlabí Dům Kryštofa z Gendorfu z 16. století ve Vrchlabí
Ve 13.-15. století se v Krkonoších potulovali nejen osamělí lovci, ale též hledači zlata, stříbra, drahých kamenů, a cizinci nazýváni Wallen - Vlaši.

Dalším důležitým prvkem byl v průběhu 16. století rozvoj hornictví. S hornictvím souvisela i těžba dřeva, která se později proměnila v obrovskou devastaci lesů. Veškeré dřevo bylo zužitkováno, a tak nedocházelo k přirozenému omlazování lesa. Došlo to tak daleko, že těžba musela být ukončena roku 1609 a přesunuta do Orlických hor.

Během třicetileté války docházelo k osidlování vyšších horských částí. Obyvatelé podhůří se snažili utéci do bezpečí hor, zakládali nové osady na méně dostupných místech. Mělo to pozitivní dopad v tom, že roku 1710 došlo k přesnému vymezení hranice mezi Čechami a Slezskem. V 16. a 17. Století se také začalo rozvíjet tzv. budní hospodářství. Majitelé panství zakládali boudy, ty pak pronajímali budařům. Chovaly se zde krávy, kozy, ovce,
Tzv. Rýchorský kříž z roku 1805 Tzv. Rýchorský kříž z roku 1805
koně a vyráběl se ve velkém množství sýr.

V 18. s 19. století byl stav lesů velmi špatný. Docházelo k likvidaci a přeměně vysokohorských porostů. Zmizela veškerá vzácná květena. Začalo se se zalesňováním, avšak díky dováženému osivu docházelo k postupnému vytlačení původního, velmi odolného ekotypu smrku ztepilého. Byl nahrazen méně odolnými druhy.

Na přelomu 19. a 20. století se v Krkonoších začala rozvíjet turistika, hospodářská stavení se měnila v turistické objekty pro ubytování návštěvníků. Z původně malých osad se stávala významná turistická a sportovní střediska.

Značná část Krkonoš je součástí národního parku (Krnap), který byl vyhlášen roku 1963. Jeho rozloha činí asi 38500 ha.


Zpět
Home Krkonoše

 


  Ubytování Krkonoše
Rozšířené vyhledávání
  Ubytovaní na mapách
Snadný výběr ubytování přímo na mapě
  Ubytování Krkonoše
Katalog ubytování podle míst
 

eProgess TOPlist