Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti eProgress s.r.o.

Společnost eProgress s.r.o., České mládeže 1096, 460 06 Liberec, IČO 25934252 postupuje při správě osobních údajů v souladu s Nařízením Evropské unie č. 2016/679.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

 1. poskytnutí příslušné služby, kterou prostřednictvím našich stránek využíváte
 2. statistické účely a měření návštěvnosti našich stránek
 3. analýza Vašich preferencí a zobrazování obsahu odpovídajícího Vašim preferencím
 4. organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher
 5. zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji
 6. zajištění bezpečnosti našich systémů a to v obvyklém standardu
 7. vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností
 8. v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu

Jaké údaje zpracováváme, jak dlouho a jaké jsou jejich zdroje?

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s poskytováním našich služeb a registrací do těchto služeb, mohou obvykle obsahovat Vaše jméno a příjmení, e-mail, přezdívku, použité heslo, pohlaví, dále údaje zadané do těchto služeb a údaje o Vaší aktivitě v rámci služeb.

Zpracováme také údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a kdy jste jej odvolali. Pokud naše služby umožňují zasílání vzkazů mezi uživateli, můžeme ukládat v systému i texty takových vzkazů a údaje odesílatele a to po přiměřenou dobu. V souvislosti s využíváním našich služeb o Vás můžeme dále shromažďovat za výše uvedenými účely určité další informace, například adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám, základní geografickou lokaci apod.

Námi zpracovávané osobní údaje získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete např. v rámci příslušné služby, registrace do služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci Vaší aktivity na našich stránkách.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu existence registrace a profilu uživatele, resp. po dobu přiměřenou k poskytování příslušné služby. Upozorňujeme, že udělené souhlasy ke zpracování osobních údajů mohou být kdykoliv bezplatně odvolány na níže uvedených kontaktech. V případě odvolání souhlasu jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byl souhlas odvolán či údaje tvořící součást provozních záloh a logy aktivity v rámci účtu. Upozorňujeme, že data Vámi zadaná do našich služeb, která jsou uveřejněna (např. komentáře, fotografie, apod.) nejsou po skončení registrace automaticky mazána, o jejich smazání je třeba zvlášť požádat.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

eProgress s.r.o. může zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pro zajištění příslušné služby. Jde především o předání údajů mezi ubytovatelem a hostem v rámci žádosti o rezervaci a pro vzájemou komunikaci. Dále v případech, kdy to bude ukládat nebo umožňovat zákon, a orgánům veřejné správy. eProgress s.r.o. zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu.

Služby třetích stran na webových stránkách
Upozorňujeme, že na našich stránkách mohou být umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek ze strany třetích osob (obvykle v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání přímých identifikačních údajů). Třetími osobami, které takto mohou získat přístup k Vašim osobním údajům, mohou být zejména osoby a společnosti provádějící analýzu návštěvnosti našich webů (Toplist.cz, Google analytics), analýzu použitelnosti našich webů (Smartsupp.com), poskytovatelé platebních brán (GP webpay), provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou. Údaje získané v rámci remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě, nicméně opět vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat.

Webové servery společnosti eProgress s.r.o. také umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociálních sítí (např. Twitter). Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách serverů společnosti eProgress s.r.o.

Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:
Facebook
https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
Twitter
https://twitter.com/en/privacy
ShareThis
https://sharethis.com/privacy/

eProgress s.r.o. nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany výše uvedených služeb a aplikací. Pokud jde o jimi prováděné zpracování osobních údajů, musíte se proto obrátit na provozovatele takových služeb. Pro cookies platí zvláštní pravidla uvedená ZDE

Přihlašování prostřednictvím Vašeho účtu Google a Facebook

Pro přihlašování do našich uživatelských účtů lze využít přihlášení prostřednictvím Vašeho účtu u společnosti Google nebo Facebook. Pokud pro své přihlášení použijete Váš Google nebo Facebook účet, naše služby si z něj vyžádají Vaše jméno, příjmení, email a Vaše Google ID nebo Facebook ID. Tyto údaje budou sloužit pouze pro vytvoření Vašeho uživatelského účtu nebo propojení s již existujícím uživatelským účtem.

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete eProgress s.r.o. dobrovolně (pro některé služby je však předání některých osobních údajů nutností, tzn. pokud nám je nepředáte, nebudeme Vám moci zajistit využívání této služby).

Souhlas
Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku
Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu

Obchodní sdělení
Upozorňujeme, že údaje o Vašem jménu, příjmení a adrese (vč. elektronické) mohou být využívány za účelem nabídky služeb eProgress s.r.o. Předáním informace o Vaší e-mailové adrese získává eProgress s.r.o. možnost zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky na tyto adresy, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak a to až doby, kdy s takovým užitím vyslovíte nesouhlas. U zasílání obchodních sdělení elektronicky budete mít vždy možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy.

Aktualizace údajů
Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Jaká máte v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
 1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 2. právo osobní údaje opravit či doplnit
 3. právo požadovat omezení zpracování
 4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 5. právo požadovat přenesení údajů
 6. právo na přístup k osobním údajům
 7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
 9. další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

eProgress s.r.o.
Skokanská 433
460 08 Liberec 19

e-mail: info@eprogress.cz
ID datové schránky: 4mc4ejd