PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Jizerské hory » Historie

Historie Jizerských hor

Historicky je tato oblast dosti zajímavá. Je zde prokázáno již pravěké osídlení, předhistorické hradiště se nachází například na Chlumu u Raspenavy. Od 6. do 12. století oblast náležela k území Lužických Srbů, což se projevilo i v mnoha dnešních názvech krajinných prvků. Kraj byl díky drsnému podnebí a nepřístupnosti jen řídce osídlen. Od 11. století oblast postupně střídavě připadala jak léno německých císařů českým a německým panovníkům. Období německé nadvlády znamenalo mimo jiné i přísun saských kolonistů.

Zámek Frýdlant

Významná etapa vývoje Jizerských hor souvisí s rozvojem sklářství. Vznik prvních sklářských dílen je datován do 14. století, první sklářská huť vznikla v Jablonci-Mšeně v roce 1548. Sklářské dílny znamenaly postupnou kolonizaci i zatím nedotčených oblastí lesů, protože se dílny kvůli dostatku paliva stále více posouvaly do neosídlené krajiny.

Ve středověku prodělala oblast i několik "zlatých horeček", kdy sem výskyt drahých kamenů přilákal hledače z celé Evropy. Těžba drahých kamenů přitáhla v 16. století do oblasti také rytce, především italské. Jedním z bývalých nalezišť byl například Safírový potok. Významným obdobím pro jizerské hory je i počátek 17. století, kdy oblast patřila veliteli císařských vojsk Albrechtu z Valdštejna.

Rozhledna Štěpánka

Díky podmínkám nepříznivým pro zemědělství byly hlavním zdrojem obživy v kraji především těžba dřeva, sklářství a později i textilní výroba. Ve Vratislavicích nad Nisou byla založena první gobelínová dílna v Čechách. Vznikaly zde mnohem dříve než ve vnitrození manufaktury, dílny a později i továrny, hlavně sklářské a textilní. Sklářská výroba a zpracování drahých kamenů v nedalekém Turnově daly vzniknout novému odvětví - bižuterii.

V 19. století se Jizerské hory dostaly do velkého zájmu různých turistických spolků. To se odrazilo například ve stavbě četných rozhleden na významných vrcholech, turistických chat i ve vybudování několika stovek kilometrů turisticky značených cest.

Významným bodem v historii Jizerských hor byl konec Druhé světové války, kdy došlo k značnému vylidnění oblasti v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva, které vždy tvořilo velké procento osídlení. Region musel být poté znovu osidlován lidmi z jiných částí tehdejšího Československa.


Zpět Home Jizerské Hory