Server České hory


Historie Jizerských hor

Historicky je tato oblast dosti zajímavá. Je zde prokázáno již pravěké osídlení, předhistorické hradiště se nachází například na Chlumu u Raspenavy. Od 6. do 12. století oblast náležela k území Lužických Srbů, což se projevilo i v mnoha dnešních názvech krajinných prvků. Kraj byl díky drsnému podnebí a nepřístupnosti jen řídce osídlen. Od 11. století oblast postupně střídavě připadala jak léno německých císařů českým a německým panovníkům. Období německé nadvlády znamenalo mimo jiné i přísun saských kolonistů.

Zámek Frýdlant Zámek Frýdlant
Významná etapa vývoje Jizerských hor souvisí s rozvojem sklářství. Vznik prvních sklářských dílen je datován do 14. století, první sklářská huť vznikla v Jablonci-Mšeně v roce 1548. Sklářské dílny znamenaly postupnou kolonizaci i zatím nedotčených oblastí lesů, protože se dílny kvůli dostatku paliva stále více posouvaly do neosídlené krajiny.

Ve středověku prodělala oblast i několik "zlatých horeček", kdy sem výskyt drahých kamenů přilákal hledače z celé Evropy. Těžba drahých kamenů přitáhla v 16. století do oblasti také rytce, především italské. Jedním z bývalých nalezišť byl například Safírový potok. Významným obdobím pro jizerské hory je i počátek 17. století, kdy oblast patřila veliteli císařských vojsk Albrechtu z Valdštejna.

Díky podmínkám nepříznivým pro zemědělství byly hlavním zdrojem obživy v kraji především těžba dřeva, sklářství a později i textilní výroba. Ve Vratislavicích nad Nisou byla založena první gobelínová dílna v Čechách. Vznikaly zde mnohem dříve než ve
Rozhledna Štěpánka Rozhledna Štěpánka
vnitrození manufaktury, dílny a později i továrny, hlavně sklářské a textilní. Sklářská výroba a zpracování drahých kamenů v nedalekém Turnově daly vzniknout novému odvětví - bižuterii.

V 19. století se Jizerské hory dostaly do velkého zájmu různých turistických spolků. To se odrazilo například ve stavbě četných rozhleden na významných vrcholech, turistických chat i ve vybudování několika stovek kilometrů turisticky značených cest.

Významným bodem v historii Jizerských hor byl konec Druhé světové války, kdy došlo k značnému vylidnění oblasti v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva, které vždy tvořilo velké procento osídlení. Region musel být poté znovu osidlován lidmi z jiných částí tehdejšího Československa.


Zpět
Home Jizerské Hory

 


  Ubytování Jizerské hory
Rozšířené vyhledávání
  Ubytovaní na mapách
Snadný výběr ubytování přímo na mapě
  Ubytování Jizerské hory
Katalog ubytování podle míst
 

eProgess TOPlist