PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Jeseníky » Živocišstvo

Živočišstvo

Oblast Jeseníků je doménou lovné zvěře, ale ostatní zvířena je také hojně zasoupena. K hlavní lovnou zvěří zde je srnec a jelen, vzácněji i muflon. Vyskytuje se zde však i kamzík, liška, černá zvěř, hranostaj nebo jezevec. V jesenických řekách se vyskytuje pstruh potoční, pstruh duhový a lipan.

Kamzíci v Jeseníkách

Hojně zastoupeny jsou tzv. horské druhy. Jedná se o veverku, plcha lískového, norníka rudého nebo sviště. Ptactvo je zastoupeno ve smrkových lesích budníčkem, křivkou, hýlem, sojkou, datlem černým nebo strakapoudem. Vzácný je relikt z doby poledové - datlík tříprstý. Z dravců zde žije káně, poštolka, krahujec, jeřáb a krkavec. V oblastech horských bystřin hnízdí vzácný čáp černý. V oblast bučin se vyskytuje lejsek malý, budníček menší či brhlík.

V pásmu kosodřeviny je hojná linduška horská, pěvuška modrá a červenka. Ptactvo severské tajgy v Jeseníkách zastupuje kos kolohřivec, ořešník kropenatý a čečetka obecná. V jeseníkách hnízdí i množství nočních ptáků.

Mezi vzácné reliktní živočichy patří hlodavec myšivka horská, hraboš mokřadní a rejsek severní. Z obojživelníků se zde setkáme s čolky a mloky, z plazů se zmijí, užovkou a slepýšem.Zpět Home Jeseníky