PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Jeseníky » Rostlinstvo

Rostlinstvo

Jeseníky vynikají bohatstvím květeny. Toto bohatství je způsobeno především výškovou členitostí a mnohotvárností krajiny. Významný vliv má i podnebí a skladba půd. Více než 50% oblasti pokrývají lesy, jejichž ráz se s nadmořskou výškou mění. V nejvyšších polohách jsou často stromy vlajkových forem. Lesní porost byl v minulosti narušen rozvojem železářství a sklářství, ale i rozšiřováním pastvin. Původní smíšené lesy se zachovali jen v několika místech. Od roku 1886 se na holích vysazuje kleč.

Hvozdík pyšný

Nejvyšší vrcholy, jako je Praděd, Keprník a Králický Sněžník, ale i některá další místa, byly vždy bezlesé. Na těchto místech se udržela květena, která je pozůstatkem čtvrtohorního ledovce. Jsou to například drobné druhy keříčkovitých vrb. V travnatém porostu se nachází řada horských druhů jako sasanka narcisokvětá, zvonek vousatý, keprníček nacholistý, suchopýr pochvatý a další.

Velmi bohatou květenu mají prameniště a horské nivy, vzácnou květenou oplývají také rašeliniště a třasoviska.

Stračka vyvýšená

V podhůří vynikají pestrostí přirozené louky. Vzácným druhem je tu lilie cibulolistá, okrotice bílá, mečík střecholistý a mnohé druhy vstavačů. Lužní lesy Jeseníků mají ráz doubrav s bohatým keřovým a bylinným porostem. Hojná je sněženka a ve vyšších polohách bledule jarní.

Hojně se rozšířily rostliny, které lidé v minulosti uměle vysazovali v okolí loveckých chat a které již zdomácněli. Z těchto rostlin jmenujme například náprstník červený.

Díky své jedinečnosti byla mnohá území Jeseníků vyhlášena přírodními rezervacemi, ve kterých je pohyb turistů omezen pouze na značené trasy. S květenou na mnohých místech Vás seznámí informační tabule naučných stezek.


Zpět Home Jeseníky