Server České hory


Rostlinstvo


Jeseníky vynikají bohatstvím
Hvozdík pyšný Hvozdík pyšný
květeny. Toto bohatství je způsobeno především výškovou členitostí a mnohotvárností krajiny. Významný vliv má i podnebí a skladba půd. Více než 50% oblasti pokrývají lesy, jejichž ráz se s nadmořskou výškou mění. V nejvyšších polohách jsou často stromy vlajkových forem. Lesní porost byl v minulosti narušen rozvojem železářství a sklářství, ale i rozšiřováním pastvin. Původní smíšené lesy se zachovali jen v několika místech. Od roku 1886 se na holích vysazuje kleč.

Nejvyšší vrcholy, jako je Praděd, Keprník a Králický Sněžník, ale i některá další místa, byly vždy bezlesé. Na těchto místech se udržela květena, která je pozůstatkem čtvrtohorního ledovce. Jsou to například drobné druhy keříčkovitých vrb. V travnatém porostu se nachází řada horských druhů jako sasanka narcisokvětá, zvonek vousatý, keprníček nacholistý, suchopýr pochvatý a další.

Velmi bohatou květenu
Stračka vyvýšená Stračka vyvýšená
mají prameniště a horské nivy, vzácnou květenou oplývají také rašeliniště a třasoviska.

V podhůří vynikají pestrostí přirozené louky. Vzácným druhem je tu lilie cibulolistá, okrotice bílá, mečík střecholistý a mnohé druhy vstavačů. Lužní lesy Jeseníků mají ráz doubrav s bohatým keřovým a bylinným porostem. Hojná je sněženka a ve vyšších polohách bledule jarní.

Hojně se rozšířily rostliny, které lidé v minulosti uměle vysazovali v okolí loveckých chat a které již zdomácněli. Z těchto rostlin jmenujme například náprstník červený.

Díky své jedinečnosti byla mnohá území Jeseníků vyhlášena přírodními rezervacemi, ve kterých je pohyb turistů omezen pouze na značené trasy. S květenou na mnohých místech Vás seznámí informační tabule naučných stezek.


Zpět
Home Jeseníky

 


  Ubytování Jeseníky
Rozšířené vyhledávání
  Ubytovaní na mapách
Snadný výběr ubytování přímo na mapě
  Ubytování Jeseníky
Katalog ubytování podle míst
 

eProgess TOPlist