PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Jeseníky » Naučná stezka - Velka kotlina

Naučná stezka Velká kotlina


   Naučná stezka Velká kotlina aneb botanická zahrada Jeseníků je z hlediska rostlinstva a živočistva jedno z nejzajímavějších míst střední Evropy. Začíná nad Karlovem pod Pradědem a po modré turistické značce vede k Ovčárně pod Pradědem. Obě místa jsou dostupná pomocí autobusu.

Stezku tvoří 6 zastávek, na kterých je podrobný výklad o Velké kotlině. Zastávka 1 je hranicí národního parku, na dalších zastávkách jsou přístřešky a lavičky.

  

   1. zastávka
Velká kotlina je jednou z nejznámějších a nejzachovalejších botanických lokalit v České republice. V současné době zde roste na 480 druhů, poddruhů a kříženců vyšších rostlin. Květena navíc představuje unikátní směs různorodých prvků. Vedle běžných horských a subalpinských se zde vyskytují i rostliny arkto-alpínské, nížinné i teplomilné.

2. zastávka
Převládající horninou je ve Velké kotlině grafitický fylit. V dobách ledových se v údolí vytvářel ledovec. Masy ledu rozrušovaly podklad a hromadily na dolním okraji údolí suť. Postupným zahlubovaním a přemisťováním zvětralin vznikl dnešní kotlovitý tvar karu. V jeho spodní části jsou patrné dvě suťové hráze - ledovcové morény. Vzhled Údolí také významně ovlivňují padající laviny.

3. zastávka
Je odtud nejlépe vidět celý ledovcový kar v kotlině. Jednotlivá nápadná místa jsou pojmenovaná podle vědců. Patrných je i několik lavinových drah. Laviny zde padají i několikrát do roka. Z horních partií strhávají horninu, která se hromadí v dolních částech kotliny. Tím je dáno také specifické rozložení rostlinstva. Dalším určujícím faktorem je míra oslunění.

4. zastávka
Dalším určujícím faktorem v kotlině je voda. Nachází se zde na 45 pramenů, z nichž nejvodnatější je pramen řeky Moravice. Moravice opouští kotlinu již jako mohutná bystřina. Na prameništích rostou typická rostlinná společenstva.

5. zastávka
V minulosti Velkou kotlinu ovlivnilo i lidské působení, především výsadba kleče, která měla zvýšit horní hranici lesa. Kleč, která zde není původní rostlinou, dnes zarůstá původní druhově pestrá společenstva, mění je a ochuzuje. Na této zastávce lez shlédnout typické ukázky parkovité alpinské hranice lesa - osamocené skupinky smrků, které musí tvrdě bojovat o přežití s nepříznivými klimatickými podmínkami.

6. zastávka
Význam Velké kotliny spočívá především v jejím druhovém bohatství, pestrosti a rozmanitosti rostlinných a živočišných společenstev. Bývá označována jako botanická nebo zoologická zahrada Jeseníků. Naučná stezka prochází středem rezervace a mimo značenou cestu je vstup do rezervace přísně zakázán.