PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Jeseníky » Historie

Historie Jeseníků

První písemné doklady o Jeseníkách jsou již z dob Ptolemaia z 3. století. Na jeho mapě jsou tzv. východní Sudety označeny názvem Askiburgion. První zmínka o slovanském osídlení oblasti pochází od římského historika Prokopia ze 6. století.

Zřícenina Nového hradu

V době přemyslovské vlády Břetislava I. chránily zemi od severu hluboké pohraniční hvozdy a v této době začaly vznikat první pohraniční obranné hrady, např. Kladsko, Javorník a další. O slovanském osídlení svědčí i mnohé názvy řek a obcí. Význačnou oblastí slovanského osídlení bylo okolí Holasovic u Krnova.

Od 13. století byla oblast kolonizována také německým obyvatelstvem, které sem povolával zejména olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Byla zakládána města jako Bruntál, Šumperk nebo Jeseník. Střebiskem moci se staly hrady.

Zámek Jánský vrch

Z raně feudálního období se zachovalo jen málo historických zpráv. Nové zprávy o oblasti přinesla až doba husitská, kdy se dovídáme o tažení husitů do polska a o ovládnutí některých opevnění. Velmi těžce oblast zasáhla válka Jiřího z Poděbrad s uherským Matyášem v druhé polovině 15. století. V té době bylo pobořeno množství hradů. Zároveň vznikly rozsáhlé državy pánů ze Žerotína, Tunklů z Brtníčka a pánů z Vrbna.

Důlní činnost spolu se zásobami dřeva vedla k rozvoji hutí, skláren a papíren. Většina těchto výroben však zanikla. Pouze papírna ve Velkých Losinách si udržela výrobu papíru tradiční formou od roku 1516 dodnes. Po porážce na Bílé hoře získal majetek pánů z Vrbna řád německých rytířů a Šumpersko připadlo Lichtenštejnům.

Další významnou událostí, která těžce zasáhla tuto oblast byly tzv. čarodějnické procesy. Tehdy díky horlivosti církevních inkvizitorů zahynulo v mučírnách a na hranicích několik desítek nevinných lidí. Za jedno z hlavních míst čarodějnických sletů byly označovány například Petrovy kameny.

Hraniční kámen Šumperka z roku 1669

Po nástupu Marie Terezie na Rakouský trůn uplatnil pruský král Bedřich II. nárok vůči Slezsku. Po Sedmileté válce připadlo Prusům Kladsko a úrodné části Slezska.

Nástup průmyslu v 19. století přinesl kraji oživení. Došlo k opětovnému rozvoji hornictví, sklářství, železářství a byly zakládány tkalcovské manufaktury.

Již v roce 1904 vznikla na území Jeseníků první přírodní rezervace, tzv. Lichtenštejnský prales mezi Šerákem a Keprníkem. Od té doby vznikaly další přírodní rezervace tak, aby byla zachována krása přírody těchto významných moravských hor.


Zpět Home Jeseníky