Server České hory


Živočišstvo


Fauna Bílých Karpat je velmi rozmanitá, avšak dosud jí byla věnována pouze malá pozornost. Květnaté louky Bílých Karpat hostí velice bohatou faunu a představují důležité útočiště pro několik desítek vzácných a ohrožených druhů hmyzu. Tyto biotopy obývají např. kudlanka nábožná, která v jižní části pohoří vystupuje až do výšky 550 m n.m. Žije zde sklípkánek černý, vzácní sekáči Zacheus crista a Egaenus convexus, střevlíček, krasec uherský a celá řada jiných vzácných brouků.

Z motýlů je zde typický žluťásek barvoměnný, perleťovec dvouřadý nebo modrásek hořcový. V blízkosti Vápenek zahnízdil (poprvé v ČR) výreček malý. Pastviny, mokřady na sesuvech, vrstevnatá prameniště a potoční nivy v loukách, lemy kolem soliterních stromů a v okrajích lesa jsou rovněž vhodným biotopem pro další významné druhy bezobratlých a také obratlovců. Pestrá mozaika biotopů v těchto polohách umožňuje i soužití druhů obojživelníků různých ekologických nároků; spolu zde žijí např. ropucha zelená, ropucha obecná a skokan hnědý.

Z ptáků zde přežívají dosud početné populace křepelky polní a chřástala polního. Z dravců je zde relativně hojný včelojed lesní.

Charakteristickým plazem listnatých lesů je v celé oblasti slepýš křehký. Z drobných savců zasluhuje pozornost především výskyt rejska horského. V severovýchodní části pohoří se vzácně vyskytuje kočka divoká a rys ostrovid, ze Slovenska se občas zatoulá i medvěd hnědý.

Pro údolí Moravských Kopanic je charakteristický výskyt užovky stromové. Roztroušené samoty a hospodářská stavení jsou hnízdišti dosud početných populací vlaštovky obecné a jiřičky obecné. V blízkosti samot často žije plch velký a v jejich nejbližším okolí tchoř tmavý.
Zpět
Home Beskydy, Javorníky, Bílé 

Karpaty

 


  Ubytování Beskydy
Rozšířené vyhledávání
  Ubytovaní na mapách
Snadný výběr ubytování přímo na mapě
  Ubytování Beskydy
Katalog ubytování podle míst
 

eProgess TOPlist