Server České hory


Živočišstvo


Živočišstvo Českomoravské vrchoviny, Žďárských vrchů a Železných hor se podstatně neliší od ostatních krajů. Náleží převážně k zóně listnatých lesů, v nichž se vyskytuje liška, kuna, srnec, zajíc, křeček, sysel, koroptev, bažant, v některých oblastech i jelen a divočák. Oblasti panonské květeny odpovídá pásmo stepní zvířeny, pro kterou je typický hmyz, např. kudlanka nábožná, chroust, motýli, z plazů ještěrka zelená a užovka. Značné zastoupení má ptactvo, vedle běžných druhů je vzácnější ptactvo vodní, soustředěné zejména kolem lednických rybníků, které patří k nejvýznamnějším ornitologickým rezervacím v ČR. Žijí tu různé druhy kachen, hus, volavek, vyskytuje se bukač velký, sluka, sovy aj.

Různorodost prostředí se odrazila i v pestrosti živočišných druhů. Původní druhy, zóny hájů a lesů, je dnes nutno hledat ve zvláště chráněných územích, které ochránily zbytky původních biotopů.

Významnou indikační skupinou živočichů, především Železných hor, jsou měkkýši. V minulosti bylo zjištěno celkem 75 druhů. Dnes jsou objevovány další nové druhy. Většina nálezů potvrzuje výjimečné postavení Železných hor. Na území CHKO se setkávají druhy teplomilné s druhy horskými.

Z hlediska výškového rozšíření se efekt hor v rámci obratlovců téměř neprojevuje. Je to však známý jev, že čím jižněji, tím výše se teplomilné druhy vyskytují. Z chráněných druhů živočichů se v oblasti Žďárských hrchů vyskytuje mlok skvrnitý, čáp černý, datel černý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, krkavec velký, lejsek malý, rejsek horský, hraboš mokřadní a řada dalších.


Zpět
Home Č. vrchovina, Žďárské vrchy, Železné hory

 


  Ubytování Českomoravská vrchovina
Rozšířené vyhledávání
  Ubytovaní na mapách
Snadný výběr ubytování přímo na mapě
  Ubytování Českomoravská vrchovina
Katalog ubytování podle míst
 

eProgess TOPlist