Server České hory


Historie


Na území českomoravské vrchoviny, Žďárských vrchů a Železných hor docházelo k osídlování již v pravěku. Dokazují to např. keltské oppidum v Hradišti u Nasavrk nebo slovanské hradiště v údolí Loučky.

Neprostupnými hvozdy vedly obchodní stezky, např. lovětinská, haberská. V období přemyslovského státu se zde již náchází silná města, například horní města Jihlava, Kutná Hora, královská věnná města jako Polička a Chrudim.

16. století je spojeno s renesančními úpravami a výstavbou nových měst, paláců a zámků. 17. století je charakterizováno ničivými vpády švédských vojsk během třicetileté války ale také cennámi barokními stavbami z konce 17. a počátku 18. století. setkáváme se zde s díly slavného barokního stavitele J. B. Santiniho.

V 19. století dochází jako v jiných částech zemí Koruny české k rozvoji průmyslu a obchodu. Je to spojeno také s budováním železničních tratí. V době národního obrození z tohoto kraje vychází význační buditelé, jako například K. Havlíček Borovský. Tvoří zde řada malířů, připoměňme známý cyklus "Kameniček" Antonína Slavíčka, malíře Antonína Chittusiho nebo Jindřicha Pruchu. Z Nového Města na Moravě pocházejí významní sochaři Jan Štursa a Vincenc Makovský.
Zpět
Home Č. vrchovina, Žďárské vrchy, Železné hory

 


  Ubytování Českomoravská vrchovina
Rozšířené vyhledávání
  Ubytovaní na mapách
Snadný výběr ubytování přímo na mapě
  Ubytování Českomoravská vrchovina
Katalog ubytování podle míst
 

eProgess TOPlist