PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ

Historie

Na území českomoravské vrchoviny, Žďárských vrchů a Železných hor docházelo k osídlování již v pravěku. Dokazují to např. keltské oppidum v Hradišti u Nasavrk nebo slovanské hradiště v údolí Loučky.

Neprostupnými hvozdy vedly obchodní stezky, např. lovětinská, haberská. V období přemyslovského státu se zde již náchází silná města, například horní města Jihlava, Kutná Hora, královská věnná města jako Polička a Chrudim.

16. století je spojeno s renesančními úpravami a výstavbou nových měst, paláců a zámků. 17. století je charakterizováno ničivými vpády švédských vojsk během třicetileté války ale také cennámi barokními stavbami z konce 17. a počátku 18. století. setkáváme se zde s díly slavného barokního stavitele J. B. Santiniho.

V 19. století dochází jako v jiných částech zemí Koruny české k rozvoji průmyslu a obchodu. Je to spojeno také s budováním železničních tratí. V době národního obrození z tohoto kraje vychází význační buditelé, jako například K. Havlíček Borovský. Tvoří zde řada malířů, připoměňme známý cyklus "Kameniček" Antonína Slavíčka, malíře Antonína Chittusiho nebo Jindřicha Pruchu. Z Nového Města na Moravě pocházejí významní sochaři Jan Štursa a Vincenc Makovský.


Zpět Home Č.vrchovina, Žďárské vrchy, Železné hory