PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Šumava » Naučná stezka - Povydří

Naučná stezka Povydří


   Naučná stezka začíná v osadě Antýgl a končí v obci Čeňkova pila. Obě místa jsou dostupné autem i autobusem. Je 7 km dlouhá a představuje jedno z nejzajímavějších míst Šumavy. Pokorný obdiv vzbuzují kameny v korytě řeky i na úbočích srázů a divoké lesy v kaňonu. Řeka svým kouzlem oslovila množství umělců, především však Karla Klostermana.

  
Počátek naučné stezky
Vydra u Antýglu
Můstek přes Vydru

   Viklany
První zastávkou jsou Viklany. Těmto skalním útvarům se říká také "hrádky". Odborně se ale nazývají tory. Díky odolnému materiálu dosud zcela nepodlehly erozi. Hrádky však nadále trhá mráz, obrušuje vítr tak tak, že nespadnou. Odtud pramení název viklany.
 
  
   Obří hrnce
Další zastávka stezky. Obří hrnce jsou prohlubně na dně koryta řeky. Vytvořila je voda se svým extrémně prudkým spádem toku. Pomocí oblázků a písku zachycených vodními víry vymílá voda prohlubně ve dně koryta nebo i ve velkých kamenech. Pro tento proces je nutné stálé umístění kamenů, což koryto Vydry díky celistvé rulové mase splňuje.
 
  
   Kamenná moře
Kamenná moře se zde zrodila ve čtvrtohorních ledových dobách. Všudypřítomná voda vyplňující dutiny trhá ohromným tlakem horniny. Balvany uvolněné rozpadem skalních stěn se na svazích "rozlévají" v kamenná moře. Ačkoliv se balvany kromě lišejníků zdají bez života, nalezneme mino plazů i množství bezobratlých živočichů, především pavouky a hmyz. Někteří z těchto živočichů přežily z čtvrtohorních dob jako glaciální relikty.
 
  
Povydří
Povydří

   Řeka a lidé
Díky přirozené nedostupnosti údolí dlouho odolávalo civilizaci. Teprve roku 1888 byla lesním úřadem v Kašperských horách vybudována cesta kolem Vydry k zužitkování dřeva z okolních lesů. Tím byl pravý břeh zpřístupněn. Po koupi panství počali Schwarzenberkové se stavbou Vchynicko-tetovského plavebního kanálu, aby překlenuli nesplavný úsek Vydry. Staří Šumavané scházeli za prací do údolí. Vydra díky své divokosti počala lákat turisty. Roku 1932 zde byla po požáru hostince vybudována Turnerova chata.
 
  
   Síla vody
Geologická činnost vodního toku Vydry se projevuje neustálou erozí přenášením horniny a usazováním. 370m výškového spádu Vydry mezi Modravou a Čeňkovou pilou upřednostňuje vymílání a přenášení. Hloubková eroze postupuje směrem proti proudu Vydry jako tzv. zpětná eroze a neustále prohlubuje kaňon řeky. Tento proces většinou trvá desítky a stovky let. Náhlá tání sněhu či přívalové lijáky mohou být však příčinou výrazných změn. Je to obzvláště patrné na této zastávce, kdy byla roku 1994 při povodni odnesena část zdejší cesty.
 
  

   Čeňkova pila
Naučná stezka zde u Čeňkovy Pily končí.
 
  
Povydří
Povydří