PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Slavkovský les » Živocišstvo

Živočišstvo Slavkovského lesa


Fauna Slavkovského lesa je poměrně bohatá. V JZ a střední části se soustřeďuje lovná zvěř, v oborách je chován jelen sika, mufloni a daňci. V malé míře se vyskytuje tetřev hlušec, kdysi velmi hojný. Ve větším počtu se zde zdržují tetřívci. Hojně se vyskytují dravci a sovy. Z drobnějšího ptactva tu žije např. datel černý, strakapoud velký a holub hřivnáč. Zvláštností je výskyt sysla.
 
Muflon
Strakapoud velký
Tetřev hlušec


Zpět Home Slavkovský les