Server České hory


Rostlinstvo Slavkovského lesa


Lesy, vesměs druhotné smrkové monokultury, pokrývají necelých 53% rozlohy oblasti CHKO Slavkovský les. Přirozené bučiny nebo jedlobučiny či horské smrčiny se uchovaly jen fragmentálně v extrémních podmínkách. Floristicky zajímavé jsou reliktní borové lesy, které se vyskytují na skalnatém podkladu rozsáhlého hadcového tělesa. Jde o jeden z největších hadcových komplexů střední Evropy. Na hadci se vyskytuje speciální flóra (sleziník klamný, sleziník hadcový, rožec hadcový). Na hadcových skalkách roste i vřesovec pleťový nebo zimostrázek nízký. V JZ části Slavkovského lesa jsou četná vrchoviště s porosty borovice blatky a to v keřové i stromové formě. Na rašeliništích je běžná rašeliništní vegetace. Na okolních mokřadních loukách se hojně vyskytuje kosatec sibiřský. Z nepůvodních druhů se ve Slavkovském lese vyskytují nápadné a těžko likvidovatelné porosty bolševníku pýřitého, který se zde rozšířil za druhé světové války patrně z lázeňských parků. Na prameništích sirnatouhličitých vod najdeme specifickou flóru mechorostů a řas.


Nejcennější krajinné úseky Slavkovského lesa jsou zvlášť chráněny v 26 maloplošných územích - národních přírodních rezervacích (NPR), národních přírodních památkách (NPP), přírodních rezervacích (PR) a přírodních památkách (PP).

Přístupné po turistických cestách jsou například:
· NPR Kladské rašeliny (5 lokalit, z nichž Tajgu zpřístupňuje Naučná stezka)
· PR Smraďoch – Naučná stezka
· PR Vlček – přístupná po modré značce do Pramenů
· NPP Křížky – informační tabule
· NPP Svatošské skály – Naučná stezka, přístupná po modré značce Karlovy Vary – Loket
· PP Šemnická skála – přístupná po žluté značce z Andělské Hory
· NPP Upolínová louka – výhled jen ze silnice u Pramenů
· PR Holina – přístupné po zeleně značce z Lázní Kynžvartu
· PR Údolí Teplé – silnice nebo železnice údolím
· PP Dominova skalka – přístupné po zelené značce z Bečova n. T.
· PP Kynžvartský kámen – přístupné po žluté značce z Lázní Kynžvartu
· PP Čedičové varhany u Hlinek – přístupné ze silnice Hlinky – Přílezy
· PP Koňský pramen – přístupné po červené značce z Chotěnova
· PP Čiperka – přístupné po zelené značce z Michalových Hor
· PR Podhorní vrch – přístupné po červené značce Mariánské Lázně, Ovesné, Kladruby
· PP Moučné pytle – přístupné po zelené značce z Karlových Varů do H. Slavkova

Zimostrázek
Kociánek dvoudomý
Sleziník na hadcových skalách

Zpět
Home Slavkovský les

 


  Ubytování Slavkovský les
Rozšířené vyhledávání
  Ubytovaní na mapách
Snadný výběr ubytování přímo na mapě
  Ubytování Slavkovský les
Katalog ubytování podle míst
 

eProgess TOPlist