PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Orlické hory » Živocišstvo

Živočišstvo

Fauna Orlických hor prošla dlouhým vývojem a byla výrazně ovlivněna i lidskou činností. Ta měla za následek vyhynutí především velkých kopytníků, šelem a dravců. V současnosti jsou zde savci zastoupeny běžnými druhy. Jedná se o lovnou zvěř, kuny, lišku obecnou, jezevce, či menší savce jako ježek západní, netopýr černý nebo rejsec vodní. Nachází se zde však například i náš nejprimitivnější savec, vzácný rejsek horský.

Vliv nadmořské výšky je patrný na výskytu ptáků. Vyskytuje se zde přes 170 ptačích druhů. Jmenujme například vzácného čápa černého nebo jeřába lesního.

Na vývoj živočišstva Broumovska měla zásadní vliv geologická stavba a geologický vývoj. Nejzajímavější faunou je dnes ptactvo skalních oblastí (výr velký, krahujec obecný, čáp černý) i horská fauna chladných údolí.


Zpět Home Orlické hory a Broumovsko