PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Orlické hory » Rostlinstvo

Rostlinstvo

Na utváření rostlinstva v oblasti Broumovska měla zásadní vliv geologická stavba a vývoj. Vzácná květena se vyskytuje zejména v suťových lesích a na strmých svazích údolí a kuest (lilie zlatohlavá), v inverzních polohách v roklích skalních měst (mléčivec alpský), další je vázána na louky a mokřady (vstavače).

Rašeliniště Jelení lázeň

Bohatství druhů v oblasti Orlických hor je výsledkem vývoje květeny během čtvrtohor, kdy oblast představovala jakýsi most mezi krkonošsko-jesenickou subprovincií a karpatskými oblastmi. po ústupu ledovce se ve vhodných podmínkách dodnes dochovaly tzv. glaciální relikty, například kyhanka sivolistá či bříza trpasličí.

Nejvyšším pásměm s přirozeným zastoupením dřevin jsou horské smrčiny. Pro pásmo bučin je typická druhová kombinace jedle bělokoré, javoru klenu, buku lesního a jilmu drsného. Současné lesy jsou převážně druhotného charakteru s převahou smrku.

Prameniště řek, ležící na svazích hlavního hřebene, dnes představují ostrůvky nejzachovalejších přírodních biotopů, které sestupují z hor do podhůří lesnatými údolími. V jejich závěrech se nachází celá řada pramenišť a podmáčených horských luk.

Fragmenty původních porostů najdeme v národních přírodních rezervacích Bukačka a Trčkov a v přírodních rezervacích Sedloňovský vrch, Pod Vrchmezím a Černý důl. Jelení lázeň a U Kunštátské kaple jsou vrcholová rašeliniště se zajímavou květenou a zvířenou.


Zpět Home Orlické hory a Broumovsko