Server České hory


Živočišstvo Českého ráje


Nejvýraznějšími krajinnými prvky Českého ráje jsou skalní města s jehličnatými a smíšenými lesy s převahou borovice a smrku.
Kuna skalní Kuna skalní
Nejrozsáhlejšími jsou Příhrazské a Prachovské skály a Hruboskalsko. A právě nesmírná rozmanitost v počtu skalních forem, jejich tvaru a velikosti, umístění a vzájemné poloze je rozhodujícím faktorem pro život živočichů. Nejvýznamnější roli hrají dutiny, které živočichům poskytují širokou nabídku pro dočasný i trvalý úkryt a péči o potomstvo. Skalní města obohacuje kavka obecná, která je velmi blízko vyhynutí. Dále zde najdeme např. krkavce velkého, kunu skalní, svižníky. V jeskyních i sklepích zdejších hradů, zámků i obytných budov žije velký křižák temnostní. Tento druh byl v Čechách poprvé nalezen právě na Hrubé Skále. Z hmyzu je tu dále lumek veliký, mravkolev běžný atd.

V českém ráji hnízdí na sto dvacet druhů ptáků,
Křižák temnostní Křižák temnostní
ale od podzimu do jara tudy protahuje či tady zimuje další sto druhů např. morčák velký, brskolav severní, pěnkava jikavec. K nejvzácnějším ptačím hostům Českého ráje patří jespák malý. Typickým obyvatelem rybníků vedle kachny divoké, která zde hnízdí stále řidčeji, je polák chocholačka. Jedním z největších ptáků regionu je výr velký, který má ve skalních městech optimální životní podmínky. Dále zde žije celoevropsky nejmenší pták králíček obecný.

Rybníky jsou i v Českém ráji již po staletí neodmyslitelnou součástí krajiny.
Přástevník medvědí Přástevník medvědí
Mělké části rybníka přechází v příbřežní porost a dále někdy v louky. V porostech vyšších rostlin žije celá řada bezobratlých živočichů jako červi, měkkýši, hmyz. V rybnících žije škeble rybničná, největší mlž nejen v tomto kraji, ale i v celé České republice. Dále ohrožený rak říční a čolek horský. Z ryb např. lipan podhorní, pstruh potoční. V rašeliništích jsou nejvíce zastoupeny skupiny prvoků, korýšů a pavouků.

Zdejší listnaté nebo smíšené lesy obývá také muflon, který byli vysazen v České republice již v 19. století jako lovné zvíře.
Zpět
Home Český ráj

 


  Ubytování Český Ráj
Rozšířené vyhledávání
  Ubytovaní na mapách
Snadný výběr ubytování přímo na mapě
  Ubytování Český Ráj
Katalog ubytování podle míst
 

eProgess TOPlist