Ubytování

Zimní sezona - ceny:
BĚHEM JARNÍCH PRÁZDNIN JE MOŽNÝ POUZE TÝDENNÍ POBYT OD SOBOTY DO SOBOTY!!
Leden - březen
400,- Kč osoba / 1 noc (min. 2 os)
200,- Kč dítě do 10 let/noc (v doprovodu 2 dospělých)
ZDARMA - dítě do 2 let (v doprovodu 2 dosp, bez nároku na lůžko)

Ceny jsou platné při plné obsazenosti apartmánů:
APT č. 1 min. 2 os, APT č. 2,3 a 4 min. 4 osoby!!

Minimální délka pobytu je 2 noci.
Cena zahrnuje rekreační poplatek městu.

Pro delší pobyty a větší skupiny poskytneme individuální ceny!!

Pes 100,- Kč
Poplatek za úklid (pokud nebude proveden) 500,- Kč.

Letní sezona - ceny:
300,- Kč / 1 osoba za 1 noc / min. 2 osoby
200,- Kč dítě do 10 let(v doprovodu 2 dospělých)
ZDARMA - dítě do 2 let (v doprovodu 2 dospělých, bez nároku na lůžko)

Ceny jsou platné při plné obsazenosti apartmánů:
APT č. 1 min. 2 os, APT č. 2,3 a 4 min. 4 osoby!!

Minimální doba pobytu je 2 noci.
Cena zahrnuje rekreační poplatek městu.

Pro delší pobyty a větší skupiny poskytneme individuální ceny!!

Pes 100,- Kč
Poplatek za úklid (pokud nebude proveden) 500,- Kč.

Období mimo sezónu - ceny:
300,- Kč / 1 osoba za 1 noc / min. 2 osoby
200,- Kč dítě do 10 let(v doprovodu 2 dospělých)
ZDARMA - dítě do 2 let (v doprovodu 2 dospělých, bez nároku na lůžko)

Ceny jsou platné při plné obsazenosti apartmánů:
APT č. 1 min. 2 os, APT č. 2,3 a 4 min. 4 osoby!!

Minimální doba pobytu je 2 noci.

Pes 100,- Kč
Poplatek za úklid (pokud nebude proveden) 500,- Kč.

Cena zahrnuje rekreační poplatek městu.

Pro delší pobyty a větší skupiny poskytneme individuální ceny!!

Další informace:
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ

Na dotazy ohledně rezervací, cen či volných termínů odpovídáme vždy v co nejkratším čase.
Pokud se klient neozve zpět (ať už kvůli potvrzení rezervace, či stornu rezervace) do 2 dnů od naší odpovědi, automaticky uvolníme kapacitu pro jiné hosty.
Rezervace se stává závaznou po úhradě zálohy ve výši 1/2 celkové ceny ubytování, nejpozději 1 měsíc po potvrzení rezervace.

Rezervace a placení
Rezervace je možné zajistit telefonicky či e-mailem. Po obdržení poptávky ubytování poskytovatel písemně informuje potenciálního klienta o možnostech ubytování vč. cen. Rezervace je závazná úhradou zálohy na dohodnutou částku splatnou nejpozději 1 měsíc před nástupem na pobyt. Záloha je vratná pouze při zrušení rezervace nejpozději 20 dní před termínem pobytu. Uvedené ceny počítají s vlastním úklidem na konci pobytu. Pokud úklid neprovede ubytovaný, bude za zajištění úklidu doúčtován poplatek na místě ve výši 600,- CZK za jednotku. Platba se provádí v CZK na uvedený bankovní účet. Po zaplacení host obdrží potvrzení o platbě a o rezervaci, kde bude přesně specifikováno ubytování a celková cena (vč. vyčíslení uhrazené zálohy). Nedodržením lhůty úhrady zálohy se stává rezervace neplatnou.

Cena ubytování
Cena za poskytnuté ubytování je stanovena příslušným ceníkem dostupným na webových stránkách. Celková cena za ubytování je uvedena v potvrzení rezervace a již zahrnuje místní poplatek za rekreační pobyt. V ceně pobytu je zahrnuto ložní prádlo a ručníky. Host zanechá při odchodu objekt v uklizeném a řádném stavu, uvedené ceny počítají s vlastním úklidem na konci pobytu. Za zajištění úklidu bude doúčtován poplatek na místě ve výši 600,- CZK za jednotku.


Nástup na ubytování
Nástup na ubytování je možný v den příjezdu po 14:00 hodině (není-li domluveno jinak). Parkování je možné přímo u objektu, v zimě však doporučujeme po vyložení zavazadel parkovat na vyhrazeném parkovišti na náměstí (padající sníh ze střech). Host bude seznámen s obchodními podmínkami, podepíše ubytovací smlouvu a obdrží 2 x klíč od pokoje a 2 x klíč od vchodu do objektu. Bude také požádán o doklad totožnosti, neboť je každý ubytovatel povinen evidovat všechny ubytované. Doklad bude ihned po provedení zápisu vrácen hostovi. Pokud do rezervované ubytovací jednotky přijede více osob, než bylo nahlášeno při rezervaci, má poskytovatel právo odmítnout ubytování předem nenahlášeným osobám nebo přijmout všechny hosty s tím, že doplatí za předem nenahlášené hosty přímo na místě.


Průběh ubytování - práva a povinnosti hosta
V celém objektu je přísný zákaz kouření.
V pokoji nebo společných prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
V objektu ubytovacího zařízení není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů apod.).
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.
Je zakázáno vstupovat do částí objektu, které jsou takto označené.

Konec ubytování
Ubytování končí v 11:00 hodin posledního dne pobytu, v tuto dobu bude byt předán ubytovateli, který jej zkrontroluje. Byt musí být v uklizeném a řádném stavu. Případné výdaje za škody na majektu či jiné budou uhrazeny na místě.

Ubytovaný má právo
• běžně užívat najatých prostor, zařízení ubytovacího objektu, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat
• reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.
• odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby, újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je host povinen nahradit v případě, pokud nemohl ubytovatel újmě zabránit.
Ubytovaný je povinen:
• zachovávat zásady občanského soužití, zachovávat pořádek v apartmánech, pokojích a společně užívaných prostorech
• dodržovat noční klidu mezi 22.00 a 6.00 hod.
• v okamžiku nástupu zaplatit dohodnutou cenu
• uhradit škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele
• dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy ve všech prostorách a uhradit škody vyplývající z nedodržování těchto předpisů
• hlásit bezodkladně zjištěné závady
• při odchodu zhasnout světla a vypnout všechny el. spotřebiče, uzavřít okna, vodovodní kohoutky a objekt uzamknout
• podrobit se zdravotním, hygienickým, protipožárním a bezpečnostním opatřením, vyžadují-li to zvláštní okolnosti
• umožnit a strpět vstup do přidělených ubytovacích prostor, vyžadují-li to zvláštní okolnosti
• k datu ukončení ubytování uvést pokoj do původního stavu, odevzdat v pořádku zapůjčený inventář a vrátit klíč
• při ukončení ubytování každý host odpovídá za veškeré opotřebování, které překračuje normální míru (znečištění a poškození malby, podlahových krytin). Zároveň odpovídá za všechny ostatní škody, které způsobil. Znovuuvedení do původního stavu se děje na jeho náklady.

Práva a povinnosti ubytovatele
Poskytovatel ubytování je povinen:
• odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených
• odstraňovat závady a nedostatky v co nejkratší době
• po ukončení pobytu provádět dezinfekci hotelového pokoje a sociálního zařízení dezinfekčními prostředky

Poskytovatel ubytování má právo:
• přesvědčit se, zda je v objektu či ubytovací jednotce vše v pořádku, v době ubytování hosta však nesmí ubytovatel jednotku používat sám
• odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby, jestliže host v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy, noční klid, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacího řádu
• odmítnout ubytování předem nenahlášeným osobám nebo přijmout všechny hosty s tím, že doplatí za předem nenahlášené hosty přímo na místě

Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty přístupný v každé ubytovací jednotce.

Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 20. 2. 2014

Zpět


TOPlist
  Agáta apartmány Abertamy
Hlavní strana objektu
  Počasí na horách
Předpovědi počasí pro celou ČR
  Agáta apartmány
Poloha, Služby, Okolí