Žďárské Vrchy

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy se rozkládá na území Žďárských vrchů v nadmořské výšce 490 - 836 m a její rozloha činí 709 km2. Významným elementem v této oblasti jsou z floristického hlediska společenstva rašelinišť a vlhkých rašelinných luk, kde lze nalézt několik chráněných a ohrožených druhů rostlin (čípek objímavý, ptačinec dlouholistý, mléčivec alpský atd.). Z chráněných druhů živočichů se v oblasti vyskytuje mlok skvrnitý, čáp černý, datel černý, krkavec velký, lejsek malý a řada dalších.
Fotografie uživatelů
Devět skal
Křižánky - Myslivecká chata Devět skal
Devět Skal
Devět skal
Bílá skála
Devět skal
Jestřebí hory
Jestřebí hory