PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ

Stříbrnické paseky

Zajímavou přírodní lokalitou byl přírodní park Stříbrnické paseky ležící severozápadně od obce (na poměrně malé ploše se uchoval jedinečný krajinný ráz kopaničářského osídlení s řadou významných přírodních prvků). Přírodní park Stříbrnické paseky byl zrušen v roce 2000 a jeho území bylo začleněno do přírodního parku Chřiby.