Server České hory
Reklama
Velká Fatra Velká Fatra Velká Fatra

Nahrát fotku

Přírodní rezervace Velký Vápenný


Přírodní rezervace Velký Vápenný se rozkládá na vápencovém vrchu (790m) poblíž vsi Jítrava, na území obce Bílý Kostel nad Nisou.

Rezervace zahrnuje společenstva původního horského kleno-bukového lesa ve vrcholové poloze a společenstvo květnatých bučin na vápencích. V lokalitě žije velké množství zákonem chráněných druhů živočichů např. holub doupňák, slepýš křehký a další.

Součástí rezervace je i velký vápencový lom, v němž se nachází nejznámější a dosud největší objevený prostor Ještědského krasu - Západní jeskyně. Byla objevena roku 1956 a má unikátní krápníkovou výzdobu. Je významným zimovištěm netopýrů např. silně ohroženého netopýra velkého, netopýra ušatého nebo kriticky ohroženého vrápence malého. Veřejnosti je však jeskyně nepřístupná.

Kousek od ukazatele Přírodní rezervace Velký Vápenný se nachází rozcestí turistický tras Vápenný lom, kde najdete i studánku s výborným pramenem.

Přírodní rezervace je přístupná z obce Jítravy po neznačené cestě podél Panenského potoka, která se napojí na žlutou turistickou značku. Dále z rozcestí na Rozkoši u hlavní silnice E442 (Liberec – Česká Lípa), kde se vychází po modré turistické značce na rozcestí Pod Roimundem a dále po žluté turistické značce přes zříceninu Roimund ze které zbyla jen jedna obvodová zeď. Žlutá dále pokračuje až k naučné ceduli o přírodní rezervaci Velký Vápenný.
 


Cesta mezi skaliska vápencového lomu
Skalní otvor do jeskyně ve vápencovém lomu
Pohled od vchodu do jeskyně

Informační ukazatel
Chaloupka Speleologické společnosti
Palouček mezi skaliskami vápencového lomu

Rozcestník Vápenný lom
Vchod do jeskyně ve vápencovém lomu
Studánka

 
Informační ukazatel
 Reklama
Velká Fatra Velká Fatra Velká Fatra

TOPlist