Server České hory
Reklama
Velká Fatra Velká Fatra Velká FatraTuristická trasa - Pavlov - Mikulov

Délka: 11,2 km
Obtížnost: středně náročná
Okruh: NE, Značení: značená

Trasa začíná v obci Pavlov a pokračuje po zelené turistické značce vzhůru k zřícenině Dívčího hradu. Cesta vede nejprve vinicemi, poté lesem. Od Dívčího hradu se vrátíme kousek zpět na rozcestí a pokračujeme po červené značce k vrcholu hory Děvín. Odtud sestupujeme kamenitou cestou nad Soutěskou k dalšímu rozcestí a dále na silnici z Pavlova. Po této silnici dojdeme do obce Kletnice, kde v se v centru červená značka stáčí vpravo a stoupá ke zřícenině Sirotčího hradu. Od zříceniny dojdeme na vrchol Stolové hory, centra přírodní rezervace Tabulová a opět klesáme, stále po červené, k silnici na rozcestí Pod Tabulovou. Asi 1km jdeme po silnici a kousek za přírodním útvarem Kočičí skála opět stoupáme vpravo vinicemi na vrch Turold. Z Turoldu nás červená značka vede kolem synagogy a Kozího hrádku do centra Mikulova. Zde u místního zámku trasa končí.

  Zpět

   Turistická trasa - Pavlov - Mikulov
Podívejte se na mapu

 Dist.   Lokalita   Výška   Značení   Popis 
 0,0 
 Pavlov 
 225 m n.m.        
 1,4 
 Dívčí hrady - sedlo 
 405 m n.m.      křižovatka s a Děvín 
 3,9 
 Soutěska 
 360 m n.m.      křižovatka s  
 4,9 
 Perná - rozcestÍ 
 325 m n.m.      křižovatka s  
 6,0 
 Sirotčí hrádek - sedlo 
 406 m n.m.        
 7,4 
 Rozcestí pod Tabulovou 
 350 m n.m.       nejprve Tabulová, potom Turold 
 9,7 
 Turold - lom 
 295 m n.m.        
 11,2 
 Mikulov - u zámku 
 227 m n.m.      křižovatka s  
Další fotky z okolí trasy:

 Vinařská obec Pavlov je jedním z center rekreační oblasti kolem Novomlýnských nádrží. První zmínka o obci je z roku 1046. Celá vesnice s mnoha selskými a vinařskými grunty byla 24. května 1995 prohlášena za památkovou rezervaci. Do seznamu památek je, mimo zříceniny Dívčího hradu, zapsán rovněž dvakrát přestavěný kostel sv. Barbory, půvabný barokní vesnický hřbitov, socha sv. Floriána a zejména celá náves s grunty z 18. století.
 Zbytky kdysi významného a pevného hradu zvaného jako Děvičky, Dívčí hrady, Maidberk se nachází na ze tří stran nepřístupné skále. Hrad je poprvé připomínán v r. 1222 pod slovanským jménem Dewiczky. Pro své strategické postavení zůstával hrad v zeměpanském držení. Od zříceniny hradu je překrásný výhled na Novomlýnské nádrže i do daleké krajiny.
 Trasa k rozcestí vede přes Děvín - nejvyšší vrchol Pálavy (549m). Nachází se zde nejvýznamnější národní přírodní rezervace Děvín, centrum území CHKO. Na jihovýchodních svazích najdeme mozaiku skalních stepí a šípákových doubrav a pod skalami se nachází pruh typických suťových lesů. Žije zde velmi mnoho chráněných druhů živočichů i rostlin.
 Sirotčí hrad (Rossenstein) byl vybudován na dvou rozeklaných skalních útesech, oddělených hlubokou roklí, z níž je přístup do krasové jeskyně. Hlavní část spočívala na jižním skalním útesu. Dochovala se průčelní 2,5m silná a 8m vysoká zeď s jedním oknem, mezerovitě spojená se zbytky věže s třemi okenními oblouky nad sebou.
 Národní přírodní rezervace Tabulová je výrazný geomorfologický útvar s plochým temenem tvořený zvětralými ernstbrunnskými vápenci. Stolová hora je vzhledem ke své poloze bohužel velmi silně ovlivněna lidskou činností. Na vrcholu existovalo opevněné sídliště v mladší době bronzové. Na hlubších půdách na úpatí se nachází drnová step množstvím vzácných rostlin.
 Kolem vápencového vrchu Turold (385m) byla v roce 1946 vyhlášena chráněná oblast - přírodní rezervace Turold. Rezervace se rozkládá na ploše 17,2ha a tvoří ji lokalita s vzácnou stepní vegetací. V oblasti rezervace je na jižním úpatí vrcholku v opuštěném lomu jeskyně Na Turoldu. V době ledové se Turoldova jeskyně stala lidským sídlištěm a byla rovněž vyhledávaná divoce žijícími zvířaty. Územím přírodní rezervace byla vyznačena naučná stezka Turold.
 Historické středověké jádro města Mikulov bylo již v roce 1952 prohlášeno městskou památkovou rezervací. Hlavní dominantou je barokní zámek. Dnes jsou v jeho prostorách uloženy cenné sbírky, jejichž exponáty jsou k vidění ve stálých expozicích Regionálního muzea. Zcela unikátní jsou vinařské expozice s obřím sudem a dřevěnými kládovými lisy v zámeckém sklepení. Jednou z největších mikulovských gotických staveb je farní a kolegiátní kostel sv. Václava. Siluetu Svatého kopečku, který se stal v 17. století významným poutním místem, korunují kostel sv. Šebestiána, zvonice a kaple křížové cesty.

Turistická trasa - Pavlov - Mikulov


Fotogalerie trasy

Sirotčí hrádek
Sirotčí hrádek
Pavlov - celkový pohled
Pálava - Soutěska
Mikulov - Sv. kopeček
Dům na náměstí v Mikulově
Mikulov - náměstí
Mikulovský zámek
Mikulov - celkový pohled v podvečer
Pavlov a Novomlýnská nádrž
Přírodní rezervace Děvín
Přírodní rezervace Tabulová
Přírodní rezervace Tabulová
Zřícenina Dívčí hrad
Dívčí hrad


Turistické zajímavosti v okolí:
Mikulov   Pavlov   Přírodní rezervace Děvín   Přírodní rezervace Tabulová   Vodní nádrž Nové Mlýny   Zřícenina Dívčí hrad  

Další trasy v okolí:
Cyklotrasa Z Mikulova kolem Pálavských vrchů   Cyklotrasa Velký okruh Lednicko- Valtickým areálem   Cyklotrasa Lednicko- Valtický areál   Turistická trasa Lednice - Valtice  

Zpět

  Ubytování Pavlov
  Ubytování Mikulov
  Ubytování Bavory
  Ubytování Jižní Morava
Katalog ubytování podle míst
 
TOPlist