další fotogalerie
www.ceskehory.cz

     Stanislav Wieser (*1940), původním povoláním stavební inženýr, je dlouholetým spolupracovníkem organizací pro ochranu přírody. V letech 1992 až 2005 vykonával státní správu ve věcech ochrany přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Se Správou CHKO Slavkovský les a s Agenturou ochrany přírody a krajiny (krajským střediskem v Karlových Varech) nyní spolupracuje externě. Zájem o krajinu a přírodu od mládí spojil s fotografováním a turistikou.

     Od roku 1965 publikuje turistické články, odborné texty z oboru stavebnictví i ochrany památek a populárně přírodovědná sdělení, vždy s ilustrací fotografiemi, v různých časopisech, knižních encyklopediích, průvodcích i obrazových knihách. Knižní průvodce "Železnicí Porolavím a přes Krušné hory" byl v roce 1998 oceněn titulem "Fotografická publikace roku" v kategorii místopisné a turistické literatury. V letech 1989-90 připravil jako autor fotografické části obrazovou publikaci "Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj", která nebyla v nakladatelství Pressfoto pro zánik realizována. Část pod názvem "Ozvěna Máchova kraje" byla vydána soukromě v Karlových Varech roku 1996 jako brožura s 24 fotografiemi. Nakladatelství Olympia a freytag&berndt vydala jeho průvodce Slavkovský les a Krušné hory.

     V regionu přednáší od roku 1978 v tématických okruzích svých zájmů s doprovodnými pásmy diapozitivů, nověji datové prezentace. Zúčastňuje se také některých tématických výstav fotografií, prvně v r. 1969 "Krušné hory". Dodává dokumentační snímky pro muzejní expozice.

     Stanislav Wieser spolupracuje od r. 1969 s redakčními radami turistických časopisů, vydavateli turistických průvodců, encyklopedií, s Klubem Českých turistů při vydávání edice oblíbených "zelených" map v měřítku 1:50 000 a s regionálními časopisy. Je členem "Společnosti pro výzkum kamenných křížů" v Aši (zpracovatelé katalogu "Kamenné kříže Čech a Moravy" - nakladatelství Argo).

     Autor od roku 1954 fotografoval černobíle, od roku 1958 fotografoval na barevné inverzní a negativní filmy, které podle potřeby zpracovává digitálně. V současnosti používá jen digitální fotoaparáty. Ukázky snímků v galeriích jsou jen z několika oblíbených témat. Soubor na serveru www.ceskehory.cz - Krušné hory - fotoalbum S. Wieser zahrnuje snímky z geomorfologické soustavy Krušnohoří, takže neuvádí jen Krušné hory.