Server České hory
Reklama
Nízké Tatry Nízké Tatry Nízké TatryTuristika, Výlet do okolí
Okolí Malé Skály

Délka: 13,1 km
Obtížnost: středně náročná
Okruh: ANO, Značení: značená

Od Boučkova statku na Malé Skále půjdeme po červené, přejdeme lávku přes Jizeru a vystoupáme k vyhlídce na Panteonu. Sejdeme zpět a po červené dojdeme přes Vranovský hřeben k hradu Frýdštejn. Ze stejnojmenné vesnice stále po červené projdeme skalami Drábovny k rozcestí. Zde odbočíme doleva po modré sestoupíme dolů na Malou Skálu k Boučkovu statku. Od statku pokračujeme stále po modré vzhůru k dominantě Suchým Skalám. Jdeme podél jejich úpatí, až narazíme na zelenou značku. Po ní pokračujeme doprava do Besedic a odtud po žluté skrz skalní labyrinty Kalich a Chléviště, později po červené dolů zpět na Malou Skálu k Boučkovu statku.

  Zpět

   Turistika, Výlet do okolí - Okolí Malé Skály
Podívejte se na mapu

 Dist.   Lokalita   Výška   Značení   Popis 
 0,0 
 Malá Skála - Boučkův statek 
 276 m n.m.      křižovatka s , a více cyklo 
 1,1 
 Pantheon - vyhlídka 
 340 m n.m.      Místo dalekého rozhledu 
 2,5 
 Frýdštejn - zřícenina hradu 
 487 m n.m.      část po a cyklo 4007 
 5,5 
 Drábovna 
 444 m n.m.        
 6,9 
 Malá Skála - Boučkův statek 
 276 m n.m.        
 9,3 
 Rozcestí u Suchých skal 
 506 m n.m.        
 10,3 
 Besedice 
 476 m n.m.        
 12,1 
 Pánovo pole - rozcestí 
 501 m n.m.        
 13,1 
 Malá Skála - Boučkův statek 
 276 m n.m.        


 Malá Skála je letovisko v hlubokém údolí Jizery pod skalní stěnou Vranovského hřebene, který tvoří její dominantu. Obec je zmiňována od r. 1432. Ve svahu nad pravým břehem Jizery stojí zámeček, původně tvrz Valdštejnů ze 16. stol. Po mnoha přestavbách získal na začátku 20. stol. secesní podobu. V obci je několik typických dřevěných pojizerských stavení. Nejznámější je Boučkův statek s restaurací a malou galerií. Nad obcí se vypíná mohutný hřeben Suchých skal, jež jsou vyhledávaným cílem horolezců.
 Pantheon je skalní hrad, patrně největší a nejkomplikovanější, založený na poč. 15. stololetí a opuštěný v 16. století. Hradní areál byl upraven v 19. století na romantický Pantheon. Na předhradí stojí letohrádek z roku 1826 v podobě kaple.
 Frýdštejn je hrad zčásti vytesaný do pískovcové skály. První zmínka pochází z r. 1385. Od poloviny 16. stol. byl hrad opuštěn a pustl. Obranyschopnost danou skalním blokem zvyšovaly silné kamenné hradby, do nichž byla zapojena i velká kulatá věž o průměru 9m. Torzo věže je zdaleka viditelné a je jednou z dominant maloskalska.
 Drábovna je skalní město. Výzkumy prof. dr. J. V. Šimáka ukázaly, že některé skalní převisy a jeskyně Drábovny byly osídleny již v mladší době kamenné, tj. ve 3. tisíciletí př. n. l., kdy do Čech přišlo nejstarší zemědělské obyvatelstvo. Pravděpodobně se sem vypravovali lovci za zvěří, které tu tehdy jistě byla hojnost, a zanechali tu po sobě zbraně, nástroje a zlomky keramiky.
 Suché skály jsou ostře rozeklaný hřeben skal naproti Vranovskému hřebeni, s nímž tvoří jednu linii. Skalní masiv z tvrdého cenomanského pískovce byl nad zemský povrch vyzdvižen a postaven do svislé polohy při alpinsko-himalajském vrásnění. Díky jejich tvaru se Suchým skalám říká také Kantorovy varhany nebo Maloskalské dolomity. Jsou zde vyhledávané horolezecké terény. Nejhezčí pohled na Suché skály se naskýtá z vyhlídky pod Sokolem nebo z vesnice Líšný.
 U Besedic se nachází skalní bludiště. Stovky nízkých věží a balvanů jsou odděleny labyrintem průchodů a jeskyní. V dobách náboženského pronásledování se zde ukrývali Čeští bratři, jejichž znakem byl kalich. Skupina skal, uvnitř které se nachází modlitebna s vytesaným kalichem, citáty z Komenského a Kralické bible, nese pojmenování Kalich. Hlavní bludiště se Slují exulanta Václava Sadovského ze Sloupna se jmenuje Chléviště a z jeho vyhlídkových plošin je nádherný výhled do údolí Malé Skály.

Turistika, Výlet do okolí - Okolí Malé Skály


Fotogalerie trasy

Frýdštejn
Skalní věž Slon
Vstup do Labyrintu
Suché skály
Malá Skála z Panteonu


Turistické zajímavosti v okolí:
Drábovna   Frýdštejn   Malá Skála   Skalní bludiště u Besedic   Suché skály   Betlémské skály  

Další trasy v okolí:
Cyklotrasa Malý okruh přírodním parkem Maloskalsko   Cyklotrasa Okruh kolem Kozákova   Cyklotrasa Okruh Maloskalskem I   Cyklotrasa Okruh Maloskalskem II  

Zpět

  Ubytování Frýdštejn
  Ubytování Malá Skála
  Ubytování Roudný - Frýdštejn
  Ubytování Český Ráj
Katalog ubytování podle míst
 
TOPlist