Server České hory
Reklama
Server Alpské.cz Server Alpské.cz Server Alpské.czTuristická trasa - Bečov nad Teplou - Prameny

Délka: 10,7 km
Obtížnost: středně náročná
Okruh: NE, Značení: značená

Trasa začíná v obci Bečov nad Teplou u železniční stanice. Celou cestu půjdeme po zelené turistické značce. Nejprve jdeme po silnici vedoucí do Nové Vsi, poté vzhůru pod vrchol Zelené hory (665m). Odtud trasa vede k přírodní památce Dominova skalka. Po lesní cestě pokračujeme kolem malého rybníka tzv. Pluhovým borem. Jdeme okolo vrchu U tří křížků (817m). Po několika desítkách metrů dojdeme k silnici, po níž pokračujeme vlevo do obce Prameny. Po pravé straně silnice se rozkládá Upolínová louka pod Křížky, národní přírodní památka.

  Zpět

   Turistická trasa - Bečov nad Teplou - Prameny
Podívejte se na mapu

 Dist.   Lokalita   Výška   Značení   Popis 
 0,0 
 Bečov nad Teplou -žst. 
 511 m n.m.       cyklo 2139 
 1,6 
 Odb. ze silnice na Novou Ves 
 632 m n.m.        
 4,2 
 Dominova skalka 
 731 m n.m.        
 5,9 
 Pluhův bor 
 790 m n.m.        
 8,1 
 Dlouhá stoka - rozcestí 
 786 m n.m.       cyklo 2135 
 10,7 
 Prameny 
 735 m n.m.       křižovatka s a  
Další fotky z okolí trasy:

 K ochraně důležité zemské komunikace z Čech do Německa byl v Bečově na skalní ostrožně nad Teplou ve 13. století založen opevněný objekt se strážní a celní funkcí. Dalším důležitým faktorem rozvoje Bečova bylo ve 13.-16. století rudné hornictví v centrální části Slavkovského lesa (zlato, stříbro, cín). Mezi významné památky patří barokní zámek, zpřístupněný v roce 1996. Hlavním exponátem zámku je vzácný relikviář svatého Maura z 12. století, unikátní románská památka evropského významu. Nejcennější historickou a uměleckou památkou Bečova je rozsáhlý komplex hradu a zámku. Od zámku k popravišti na vrcholu zalesněného Šibeničního vrchu (629m) jihovýchodně od Bečova vede naučná stezka zřízená městem.
 Dominova skalka je skalnatý hadcový suk s výskytem vzácené květeny. Pod Dominovou skalkou jsou jímací vrty stáčírny minerální vody Magnesia, která je situována v Mnichově.
 Pluhův bor je národní přírodní rezervace, vyhlášená v roce 1969. Je tvořena hadcovým borem s množstvím skalních výchozů. Jsou zde vyvinuta charakteristická serpentinitová společenstva vázaná na specifické podloží s řadou vzácných rostlinných a živočišných druhů. Chráněné území má výměru cca 87ha.
 Nedaleko rozcestí se nachází národní přírodní památka Tři křížky vyhlášena v roce 1962. Kříže byly vztyčeny jako dík za vyléčení z nemoci roku 1859. Roste zde endemit rožec kuříčkolistý, který nelze nikde jinde na světě nalézt než v této rezervaci. Proto je na území rezervace vstup přísně zakázán. Národní přírodní památka Upolínová louka pod křížky se nachází vpravo od cesty. Jedná se o soubor typických podmáčených a rašelinných luk se vzácnou faunou a flórou.
 Obec Prameny je bývalé středověké centrum hornictví a posléze významné lázeňské město. Na svou slávu už ale jen bohužel vzpomíná. Nedávno zanikl lázeňský dům a pramenů při něm či v protilehlém mlází (původní lázeňský park) se napijeme jen s obtížemi. Po 2. světové válce se Prameny staly vojenským prostorem a téměř zanikly. Byl zbořen kostel, městské domy, apod., zůstala jen radnice na bývalém náměstí.

Turistická trasa - Bečov nad Teplou - Prameny


Fotogalerie trasy

Naučná stezka k popravišti nad Bečovem
Bečov
Upolínová louka
Hrad Bečov
Zámek Bečov
Prameny
Krajina v okolí Pramenů
Tři kříže


Turistické zajímavosti v okolí:
Bečov nad Teplou   Prameny   Křížky   Upolínová louka   Rozhledna Krásno   Horní Slavkov  

Další trasy v okolí:
Cyklotrasa Z Lokte podél Ohře a Teplé   Cyklotrasa Z Mariánských Lázní do Lázní Kynžvart   Turistická trasa Okolí Lázní Kynžvart   Turistická trasa Loket nad Ohří - Karlovy Vary  

Zpět

  Ubytování Horní Slavkov
  Ubytování Lazy
  Ubytování Závišín
  Ubytování Slavkovský les
Katalog ubytování podle míst
 
TOPlist